Skip to content
Klasicismus

icon picker
Literatura vysokého stylu

Pro bohaté a vzdělané
Vznešená slovní zásoba
Óda, epos, tragédie, …
Hlavní hrdinové – panovníci, bohové, vládci, ...

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.