Skip to content


classicus = vzorový
vznikla na dveře Ludvíka XIV ve Francii
napodobujeme antické vzory
17. – 18. století
rozum, disciplína, kázeň
inspirace v Antice
zaměřuje se na kolektiv a kolektiv se podřizuje přání jedince
úměrnost, strohost
člověk = nadosobní námětpřísná pravidla

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.