Skip to content
myšlenkový a filozofický směr
18. století
snaha o vládu osvícených lidí/panovníků → vzdělaní lidé, logicky přemýšlí, dobrý panovník
důraz na rozum a pravdivé poznání světa

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.